top of page
Red Chairs

תכנית הכנס
יום ב' 20.2

תכנית הכנס: יום ב' 20/02/2023

09:00-09:30 | התכנסות ורישום

לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

09:30 | צעדת האוניברסיטאות והמכללות

יציאה מכיכר אנטין, אוניברסיטת תל אביב

12:30-13:45 | ארוחת צהריים

רחבת בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

13:45-15:15 | מליאות ומושבים מקבילים

אתנוגרפיה בהולה: פרספקטיבות חברתיות על מגפת הקורונה: אז וחשיבה לעכשיו

שירלי בר-לב; לואי ותד; יעל כרמלי; הגר חג'ג' ברגר (יו"ר: הגר חג'ג' ברגר; מתדיינים: גד יאיר וטובה גמליאל)

נפתלי, חדר 107

מושב זה יתומלל

נפתלי, אולם אפטר 001

מושב זה יתומלל

15:15-15:30 | הפסקת קפה

לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

15:15-15:30 | מפגשי קהילה: ידע, מדע וטכנולוגיה (חדר 105); לימודי מוגבלות (חדר 207); הגירה ודמוגרפיה (חדר 004); מגדר (חדר 206)

15:30-17:00 | מושבים מקבילים

מושב זה יתומלל

17:00-17:15 | הפסקת קפה

לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

17:00-17:15 | מפגשי קהילה: לימודי צעירות (חדר 107); סביבה וחברה (חדר 422); מחקר להט"ב-קוויר (חדר 105)

17:15-18:45 | מושבים מקבילים

18:45-19:00 | הפסקת קפה

לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

bottom of page