top of page

דעת קהל, ממצאי בחירות ואיומים על הדמוקרטיה:
מושב הענקת פרס ע"ש אליהו לואי גוטמן  

  • יו"ר המושב: פרופ' גבי וימן, יו"ר ועדת פרס גוטמן

  • דברי פתיחה | פרופ' לב גרינברג, נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית

  • הבהובים של אור בלילה שחור: היכן הציבור הישראלי פוגש בכל זאת עקרונות דמוקרטיים? | פרופ' תמר הרמן

  • מורשתו של לואי גוטמן | נציגות משפחת גוטמן​, פרופ' נורית גוטמן ודפנה גוטמן

  • תהליך השיפוט בפרס והמסורת של פרס גוטמן | יו"ר ועדת פרס גוטמן, פרופ' גבי וימן

 

 

חברי הועדה:

פרופ' גבי וימן (יו"ר), 

פרופ' יוסי שביט

פרופ' מאג'ד אל חאג'

פרופ' קרין נהון

פרופ' תמי הרמן

פרופ' נורית גוטמן, נציגת המשפחה

הורדה (15).jpeg
270221_karin.jpg
maxresdefault.jpg
יוסי שביט.png
8982956193381640360no.jpg

יובל פיינשטיין | עליית הימין הלאומני לשלטון בארה"ב 2016 ובישראל 2022: קווי דמיון ושוני  

המאמר נכתב במשותף עם בארט בונד מקובסקי מאוניברסיטת ניו יורק ועם שון בוק מאוניברסיטת הרווארד והוא התפרסם בכתב העת American Journal of Sociology בינואר 2022. המאמר מדווח על מחקר שבדק שתי שאלות מרכזיות. הראשונה, כיצד השפיעו אמונות שונות המרכיבות סוגים של לאומיות אמריקאית על עמדות הציבור בארה"ב בנוגע למועמדים שהתמודדו בבחירות 2016 לנשיאות. השאלה השנייה, מהו דפוס היחסים בין לאומיות לבין מפלגתיות בארצות הברית והאם השתנה לאורך זמן. חברי הועדה התרשמו ממחקר זה הן ברמה התיאורטית והן ברמה האמפירית. למרות שהמחקר נערך בארה"ב יש לו השלכות למציאות הישראלית: הוא בהחלט מאיר מימדים של קיטוב פוליטי שנחשפים ומקודמים במערכת בחירות ולכך יש כמובן גם רלבנטיות רבה לישראל כיום. מעבר לכך, המחקר מתקשר לעבודתו של פרופ' גוטמן ז"ל: ראשית ובאופן כללי, כמו עבודות רבות שלו , המאמר שלנו מציע הסבר תיאורטי למציאות חברתית ופוליטית דרך מחקר על דעת קהל באמצעות טכניקות מתקדמות לניתוח נתונים כמותיים. מעבר לכך, גיבוש מושג הלאומיות ובדיקת השפעתו על מערכת בחירות מתאימה למחקריו של גוטמן ז"ל על הבנת התהליכים החברתיים המשפיעים על הצבעת בוחרים וזאת בניגוד לשימוש הפשטני בסקרי בחירות כדי לנבא את התוצאות ביום הבחירות.

Yuval_Feinstein.jpg

ניר רותם | לחבר את "האחרים": בין אנטישמיות ואסלאמופוביה בארה"ב ללאומנות אתנו-דתית בישראל

מאמר זה נכתב יחד עם פרופסור ג'וזף גרטיס מאוניברסיטת מינסוטה והתפרסם בשנת 2022 בכתב העת Sociological Quarterly. המאמר מדווח על מחקר שבחן כיצד עמדות אנטישמיות ואנטי-מוסלמיות שזורות יחדיו תוך שימוש בנתוני סקר דעת קהל שנערך בארה"ב. בדיקת הקשר בין אנטישמיות ואסלאמופוביה היא מקורית, מרתקת ובעלת רלבנטיות רבה גם לחברות רבות בעולם ובהן ישראל שכן היא בודקת קשרים בין "שנאת האחר" כאשר האחר הן קבוצות שונות. כפי שכתב ניר רותם בהצגת מועמדותו: "מחקרנו מתבסס על נתונים מארה"ב אך נכון לראותו גם בהקשר הישראלי. הפוליטיקה הישראלית עוברת תהליך שבו הקיצון מקבל הכרה ציבורית והכשרה תוך הפיכתו לקביל. ראו מקרה 'עוצמה יהודית' והעומדים בראשה. בישראל, כמו בארה"ב, ישנם תהליכים של מתיחת גבולות חברתיים וסימונם של 'אחרים.' מכאן שהתבוננות על הנעשה בארה"ב מספקת לנו לקחים רלוונטיים לניתוח המציאות הישראלית הנוכחית.

Nir's profile (1).webp
bottom of page