top of page

הליכי הבניה, מיסוד ופירוק של קטגוריות זמן, מעמד ולאום

יו"ר: עזיז חידר

פרופ' עזיז חידר עמית מחקר בכיר במכון טרומן באוניברסיטה העברת ועמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים. קיבל תואר דוקטור לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מן האוניברסיטה העברית בירושלים ועשה פוסט-דוקטורט באוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושנגטון. שימש ראש המחלקה לסוציולוגיה  ואנתרופולוגיה באוניברסיטת ביר זית והרצה בה עד 1997. באותה שנה ייסד את המכון ללימודים אזוריים באוניברסיטת אלקודס ושימש ראש המכון במשך עשר שנים וניהל את המסלול ללימודים ישראלים והרצה בו. פרופ' חידר חיבר את הפרקים "האסטרטגיה הכלכלית" ו"האסטרטגיה החברתית" בחזון העתידי של הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל. במכון ון ליר הוא ניהל את פרויקט "ספר החברה הערבית" וערך את הספר הראשון, וניהל במכון שלושה פרויקט "השלטון המקומי הערבי בישראל" בשנים 2006- 2007, ופרויקט "המחשבה הפוליטית הערבית –פלסטינית בישראל" בשנים 2008- 2011. הוא עמד בראש קבוצת המחקר שעסקה בצמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי-פלסטיני בישראל ופרסם את הספר "מעמד הביניים הערבי-פלסטיני החדש בישראל" בשנת 2021. 

עזיז-480x720 (1).jpg

'בין מכמורת לקיסריה' דיאלוג אתנו-מעמדי בין מעמד בינוני -מזרחי לפרולטריון מזרחי: ניתוח מקרה של אינטראקציות חינוכיות בגבעת אולגה | אמרי אביטן

מחקר זה מנתח את היחסים שבין המעמד הבינוני-מזרחי לבין הפרולטריון המזרחי בשדות החינוך בשכונת גבעת אולגה ובמתחמי היוקרה המקיפים אותה במערב העיר חדרה. כלי המחקר שנעזרתי בהם היו: תצפית משתתפת, ראיונות עומק מצולמים וניתוח עיתונות מקומית ודוחות רשמיים. ניתוח הנתונים נעשה על ידי 'תיאוריה מעוגנת בשדה', של הצ'ינסון, ו'הקשבה פעילה' במחקר נרטיבי -ביוגרפי על פי בראון וגיליגן. בשלב ניתוח התוכן השתמשתי בפרקטיקה נוספת - 'סתירות בניתוח סיפורי חיים' כפרקטיקה אישית שהתפתחה כהתמודדות עם סתירות פנימיות בדברי המשתתפים. עיקר תרומתו של המחקר משתקף דרך שלושה רעיונות תיאורטיים מרכזיים: א - הציבור המזרחי מהמעמד בינוני יוזם ומשתתף ב-"מאורע מבסס מעמד" – אירועים קהילתיים אשר יוצרים מחד זהות מעמדית פנים קהילתית של מתחמי היוקרה ומאידך, כלפי חוץ, יוצרים הבחנה בין אירועים אלו לבין אירועים קהילתיים של הפרולטריון המזרחי בגבעת אולגה הוותיקה. השתתפות בני המעמד הבינוני מזרחי באירועים אלו, טומן בחובו מחיר ערכי זהותי. ב - בני המעמד הבינוני המזרחי הצטרפו למערכת ערכים חלופית למערכת איתה הגיעו מבית הוריהם, תוך ויתור על מאפיינים זהותיים שונים הנוגעים ליחסם לחינוך, צריכה, מסורת ועמדות פוליטיות. מסקנת המחקר היא שמזרחיות ומעמד הינם מרכיבים מרכזיים "בזהותם השסועה" של המשתתפים. זהות היברידית שנטועה בקונפליקט בין מערכות ערכים שונות הקיימות בהם. ג - התמורות במערב חדרה באות לידי ביטוי גם בחינוך הבלתי פורמלי בעיר, אשר מוביל מדיניות חינוכית-כלכלית חדשה. המחקר זיהה את מורכבות תפקידו של החינוך הבלתי פורמלי בגבעת אולגה דרך הבעת "מחאה ממוסדת", הבאה לידי ביטוי בקבוצת התיאטרון הקהילתי. "מחאה ממוסדת" הינה היכולת להביא את הקולות מהשטח, צורמים וקשים ככל שיהיו. קולות היוצאים מפי הנדכאים והמדוכאים, בני הפרולטריון המזרחי, עוברים עיצוב ומסגור בדמות המסגרת החינוכית הבלתי פורמלית של המתנ"ס, כך שקריאתם אותנטית אך מעוצבת על ידי ההגמוניה החינוכית-פוליטית ולכן מעדנת את הקולות ומסרסת את המוטיב המהפכני מהם. תפקידו של החינוך הבלתי פורמלי הוא לאפשר ביטוי של קולות כאב, התבדלות או מחאה לקהילות השונות תוך עקירה של יסודות מהפכניים בלתי רצויים. 

הורדה (11).jpeg

אמרי אביטן, בן 42, נשוי ואב ל-3. חוקר ויזם חברתי-חינוכי.  בעל רקע בהובלת צוותים חינוכיים, פיתוח פדגוגי, ליווי של רשויות וארגונים בשינוים ארגוניים-חינוכיים, בהקמה של בתי ספר חדשים והרצאות בחדשנות חינוכית בארץ ובעולם. בשנים האחרונות מוביל קבוצה של יזמים בפיתוח של מתודות למידה מבוססות SDL. כיום מנהל בפועל של התיכון היוטיוגוגי הישראלי - "תיכון החממה" - תיכון ייחודי מבוסס למידה עצמאית - פרויקטאלית.

לאומיות, אזוריות ומקומיות בארכיאולוגיה: מעבר לגבולות זמן ומרחב של הסכסוך הישראלי-פלסטיני | נועה נוימרק

בעשורים האחרונים, ביקורת ״הלאומיות המתודולוגית״ במדעי החברה והרוח צוברת תאוצה. ביקורת זו מצביעה על מגבלות הקטגוריות מדינה ולאום בהבנת תהליכים פוליטיים, ומאירה, לחילופין, היבטים גלובליים, אזוריים ומקומיים. גם בחקר ישראל/פלסטין החלו מחקרים להדגיש כיצד מרחבים, תהליכים וקבוצות כרוכים זה בזה באופן החורג מגבולות הלאומיות. בהתבסס על עבודה אתנוגרפית עשירה בארגון זכויות-האדם ״גשר אל העבר״, המקדם אקטיביזם ארכיאולוגי נגד הכיבוש, מאמר זה מבקש להראות כיצד ביקורת הלאומיות המתודולוגית בארכיאולוגיה והפיכתה לפעילות פוליטית, מאתגרות את הבנת הזמן והמרחב הלאומיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני. בממד הזמן, פעילות ״גשר אל העבר״ מדגישה יחסים ומאבקים החורגים מגבולותיה ההיסטוריים של המדינה ומהנרטיב הציוני. כפועל יוצא, מבט רחב זה על ההיסטוריה בישראל/פלסטין מציע הסתכלות חדשה לעתיד, ופעילות המדגישה תרבות ומורשת כאמצעים לגישור ופיוס. בממד המרחב, הארגון מציע תפיסה הרואה בישראל/פלסטין כמרחב רצוף, עמוס ורב-שכבתי, וכך מבנה פרשנות רב-תרבותית וגמישה של המקום. בנוסף, הארגון מתמקד ביחסים מקומיים הנרקמים סביב אתרים ארכיאולוגיים ובכך מאיר כיצד קבוצות נאבקות על מרחב ותרבות מעבר לסכסוך הלאומי. תובנות אלה אינן מבטלות את מרכזיות המדינה והשפעתה על הארכיאולוגיה והאקטיביזם הארכיאולוגי בישראל; המדינה עודנה מהווה שחקן ראשי בשדה החפירות, הפרשנות והחוק. אולם, היא איננה השחקן היחיד ולעיתים אף לא העיקרי. המאמר משרטט כיצד ארכיאולוגיה ואקטיביזם ארכיאולוגי מציעים אלטרנטיבות להבנת המרחב והזמן של ישראל-פלסטין והתפתחות הסכסוך.

pic_3882_1_2211081227_2950.jpg

נועה נוימרק, דוקטורנטית לסוציולוגיה באוניברסיטת שיקגו. כיום חוקרת אקטיביזם שכונתי בירושלים. את התזה כתבה במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בהנחיית ד״ר יעל ברדה על אקטיביזם של ידע בארכיאולוגיה בישראל-פלסטין.

על תרומת הרשות הפלסטינית לניעות חברתית כלפי מעלה ולהתהוות מעמד בינוני חדש בשטחים הכבושים (1994-2017) | מאיה רוזנפלד

אף שהסכמי אוסלו לא הובילו לעצמאות פלסטינית, הקמת הרשות הפלסטינית חוללה תהליכים ששינו את פני החברה בשטחים הכבושים. בהעדר ריבונות ורצף טריטוריאלי ובהינתן המשך השליטה הצבאית הישראלית, המגבלות המקיפות על פיתוח כלכלי, והתלות הקריטית בסיוע בינלאומי, הרש"פ לא יכלה להפוך על ראשו את המבנה הכלכלי שהתקיים לאורך 27 שנות הכיבוש שקדמו לכינונה. ואולם, הקמת המגזר הציבורי הממשלתי והפיכתו למעסיק הראשי במשק, וההשקעה המסיבית בפיתוח ההשכלה התיכונית והגבוהה שינו תוך פרק זמן קצר את מאפייני ההשכלה והתעסוקה בגדה וברצועה ופתחו ערוצים לניעות חברתית כלפי מעלה, אשר נשללו מתושבי שטחים אלה תחת משטר הכיבוש בשנים 1967-1994. ערוצים אלה היו לעמודי תווך בהתהוות מעמד בינוני חדש. בעוד השלכות תהליך אוסלו על הפרמטרים המבניים של הכלכלה הפלסטינית זכו לתשומת לב מחקרית נרחבת, העניין בתמורות שחלו במאפייני החברה ובהרכבה המעמדי נותר מצומצם. מחקרי, הבוחן את תרומת הרש"פ להתהוות מעמד בינוני בשנים 1994-2017, מבקש להשלים חסר זה. המחקר, שממצאים ממנו אציג בהרצאתי, מתחקה אחר יכולתה המשתנה של הרש"פ לקדם ניעות חברתית כלפי מעלה בתקופה הנסקרת דרך ייצור המוני של מקומות עבודה במגזר הציבורי, אוניברסליזציה של השכלה גבוהה, גיוס סגל ביורוקרטי ובטחוני משורות ההנהגה הוותיקה של התנועה הלאומית, והענקת ביטחון תעסוקתי וזכויות סוציאליות בסיסיות למועסקים במוסדותיה. הערכת התמורות המאקרו-חברתיות שמקורן במדיניות הרש"פ ותשומותיה מבוססת על ניתוח השוואתי של מקבצי נתונים סטטיסטיים נבחרים על מאפייני השכלה, כוח עבודה ותעסוקה בשטחים הכבושים בשנים 1997, 2007, ו-2017, הלקוחים מדוחות מפקדי האוכלוסין העוקבים שקיימה הלפמ"ס בשנים אלה. אייחד מקום מרכזי בהרצאה להסביר כיצד נפגעה התפתחות המעמד הבינוני מקריסת תהליך אוסלו והסתלקות ישראל מהתחייבותה לסיום הכיבוש: אעמוד על הירידה המתמשכת ביכולת הרש"פ לספק אופק תעסוקתי לרבבות הצעירים המגיעים לגיל עבודה מדי שנה, ובפרט על הצטמצמות סיכויי בוגרי אוניברסיטאות טריים להשתלב בתעסוקה פרופסיונלית, והיוותרות רוב הבוגרות מחוץ לכוח העבודה. אראה כי השכיחות הנמוכה של משקי בית בהם שני בני הזוג נושאי משרות והמשכורות הנמוכות תחמו את עיקר הניעות לשורות המעמד הבינוני הנמוך.

Picture1.png

ד"ר מאיה רוזנפלד, האוניברסיטה העברית והמכללה האקדמית ספיר.

"עולים חדשים בעלי מקצועות מיוחדים":  מבט אתני-מעמדי על התפתחות המסחר בקרית שמונה | אורי שוסטר

pic_3877_1_2211092023_2800.jpg

בראשית שנות השישים יעקב זרחי, רכז תרבות מטעם מועצת הפועלים בקרית שמונה, תיאר את המתחים העדתיים בין יוצאי המדינות הקומוניסטיות לבין המהגרים מצפון אפריקה ש"עסקו בארצותיהם ברובם במסחר זעיר, ובמלאכות שספקו את דרישות עם הארץ, ואשר כאן אין להם מהלכין."* לכן היה צריך, לדעתו, לגייס אנשים מתוכם שיסבירו "בשפתם ובסגנונם" איך הצליחו להתגבר על קשיי הקליטה ולהתקדם חברתית. הדיווח מקפל כמה מתחים מרכזיים בהקמת העיר – שינוי הפוזיציה המעמדית עם ההגירה בין מקומות ששולטים בהם אופני ייצור ויחסי ייצור שונים; הקשרים בין קבוצות אתניות שונות שמנסות להסתגל לתנאים החדשים ולנסח את הפוזיציה המעמדית שלהן מחדש; הריבוד הפנימי שנוצר בתוך הקבוצות; היחסים בין המהגרים לבין הקולטים ובין תפיסות העולם החברתיות-כלכליות השונות. ההרצאה מבקשת להשתמש במקורות היסטוריים ובניתוח של מערכות מידע גיאוגרפי (GIS) כדי לבחון את היחסים הדיאלקטיים בין אתניות למעמד כפי שהם התעצבו והתבטאו בקרית שמונה, כמקרה מבחן לעיירת פיתוח בהקמתה (1949-1965). במקום להתמקד בתהליכי הפרולטריזציה של המהגרים, בכוונתי לנתח קבוצה של זעיר-בורגנות מתהווה שמצאה את מקומה בזירה של המסחר העירוני ועיצבה את המסחר ואת העיר בכללותה, לפעמים תוך שימור של פרופסיות, מלאכות ואמנויות-חיים מקהילות המוצא. כמו כן, בכוונתי לבחון את הגורמים המוסדיים והתכנוניים שאפשרו את התפתחותה, כיוונו או הגבילו אותה, ולהבין את המתח בין חזונות שונים ביחס למרחב החברתי. אני מאמין שבחינת סוגיית המסחר יכולה ספק מבט אחר על היחס בין ייצור המרחב של עיירות הפיתוח לבין תהליכי ההגירה והמודרניזציה. לדעתי עיירות הפיתוח בראשיתן אינן רק אתרים של טראומה, הכפפה ומצב חירום מתמשך, אלא גם מרחבים שאוכלסו, נבנו ועוצבו על ידי אנשים וקבוצות עם סוכנות ויכולת לצמוח ולהניע תהליכים.

אורי שוסטר, סטודנט לתואר שני בתכנון ערים ואזורים, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. בוגר תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל במסגרת תכנית חכמ"ה באוניברסיטת חיפה.

bottom of page