top of page

מליאת סיכום: סוציולוגיה ציבורית בתקופת משבר חברתי

יו"ר: אורלי בנימין

פרופ' אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן. תחומי המחקר של אורלי בנימין בשנים האחרונות הם איכות המשרה, מאבקן של נשים לפרנס בעוני, שינויים במדיניות הרווחה, רגשות וזאת לצד נושאי מחקריה בעבר: משא ומתן ביחסים זוגיים ואי ביטחון תעסוקתי. היא יושבת ראש שותפה ברשת המחקר על מגדר, מדינת הרווחה ושווקי עבודה של האגודה הסוציולוגית האירופאית ויושבת ראש שותפה של קהילת משפחה של האגודה הסוציולוגית הישראלית. אורלי היא גם יו"רית האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר.

אורלי בנימין - 2022ב_0 (2).jpg

'אינטלקטואלים הם בפוזיציה לחשוף את שקרי הממשלות' - סוציולוגיה ציבורית של הצבא | יגיל לוי

פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה. לוי חוקר יחסי צבא-חברה-פוליטיקה ומחברם של שמונה ספרים. לוי שימש בעבר נשיא האגודה הארופאית לחקר יחסי צבא-חברה,  עורך משותף של כתב העת מגמות וסגן נשיאת האגודה הסוציולוגית הישראלית.

r1A311jjAF_0_0_3000_1997_0_x-large.jpg

מה שרואים מכאן לא רואים משם: מבט מדרום על חברה בישראל | סיגל נגר-רון

ד"ר סיגל נגר-רון, המחלקה ללימודים רב־תחומיים במדעי הרוח והחברה, המכללה האקדמית ספיר. נגר-רון חוקרת סוגיות של אי שוויון בהצטלבות של אתניות, מגדר, לאומיות ומרחב בישראל. עומדת בראש הפורום הפמיניסטי במכללה האקדמית ספיר.

הורדה (24).jpeg

סוציולוגיה ציבורית ויחסה אל ׳הציבור ה(לא) נאור׳ | ניסים מזרחי

פרופ׳ ניסים מזרחי הוא חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. הוא מכהן כעמית מחקר בכיר במכון ון ליר ועומד בראש תחום ׳אתגר החיים המשותפים'.

DSC5692-2-480x720 (1).jpg

קולות סוציולוגיים מלמטה: לאומיות ודמוקרטיה על תנאי |מהא כרכבי סבאח 

ד"ר מהא כרכבי סבאח, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המרכז הרב-תחומי לחקר משפחות, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב. תחומי המחקר שלה מתמקדים בקשר בין שינויים חברתיים, התנהגות משפחתית ומגדר בחברות מתפתחות בכלל ובחברה הפלסטינית בישראל בפרט. 

2020_11_11_074 (2).jpg

סוציולוגיה פוליטית כסוציולוגיה ציבורית וביקורת 'השמאל' | לב גרינברג

לב גרינברג הוא פרופסור אמריטוס במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ונשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית.

Lev-headshot-4.jpg
bottom of page