top of page

מיני מליאה: מעבר לדקדוק הליברלי של הסוציולוגיה הביקורתית

בעשור האחרון מתרחש מפנה תיאורטי בסוציולוגיה הישראלית המבקש לחרוג מהחזון הליברלי-פרוגרסיבי של המחקר הביקורתי בן זמננו. הפאנל יציג שלושה מקרי חקר המופיעים בשני תוצרים כתובים של קהילת החוקרים המתהווה: גיליון מיוחד בכתב העת האמריקני The American Sociologist ואנתולוגיה בינתחומית שעתידה להתפרסם בעברית בהוצאת ון ליר והקיבוץ המאוחד. כל המקרים שיידונו בפאנל מציעים חלופה ל"דקדוק הליברלי-ביקורתי" המחבר בין שלוש עמדות: עמדה אונטולוגית, המעמידה בבסיס העולם החברתי יחסי כוח ושליטה, ובגרסתה הפרוגרסיבית גם רואה את היחיד כאינדיבידואל אוטונומי, שווה וחופשי שיש לחלצו ממבני הכוח הדכאניים בהם הוא לכוד; עמדה פוליטית, המעניקה בכורה לפעולות של "התנגדות", "חתרנות", ו"ערעור" הנחוצות כולן לטובת מאבק במבני הכוח, ואפילו שחרור של האינדיבידואל מהם; ולבסוף, עמדה פרשנית, המוּנעת מחשד יתר ביחס למציאות הגלויה ומנטייה לצמצם את הסובייקט לכדי נגזרת ישירה של מבני הכוח. באמצעות שלושת מקרי החקר נדון בהשלכות הפרשניות והפוליטיות של המפנה המוצע ונציע כיוונים ראשונים לחלופה ביקורתית פוסט-ליברלית עבור הסוציולוגיה המקומית והכללית.

יו"ר: ניסים מזרחי

פרופ׳ ניסים מזרחי הוא חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. הוא מכהן כעמית מחקר בכיר במכון ון ליר ועומד בראש תחום ׳אתגר החיים המשותפים'.

DSC5692-2-480x720.jpg

כפיפות מבחירה? זהות אתנית של מיעוטים כמשאב תרבותי במעמד הבינוני הישראלי | גיא אבוטבול-זלינגר

הרצאה זו בוחנת באופן חדש את ההזדהות האתנית של מתבגרים מן המעמד הבינוני שמוצאם מזרחי. המחקר הסוציולוגי האמריקאי של גזע ואתניות- שנשען על תפיסות והנחות ליברליות- המשיג את ההזדהות האתנית של קבוצות המיעוט באופן דיכוטומי: או כאסטרטגיה פוליטית של התנגדות לדיכוי או כאקט של כניעה למבנים חברתיים אשר כופים על חברי קבוצת המיעוט לאמץ את הזהות הסטיגמטית אשר פוגעת בהשתלבות החברתית שלהם בקרב המעמד הבינוני. המחקר הסוציולוגי בישראל אימץ את המשגה זו ונטה לאפיין את ההזדהות עם האתניות המזרחית כאקט של כפיפות אשר מוביל ליצירה של קונפליקט פנימי בין המרכיב האתני למרכיב המעמד בינוני בזהותו של האינדיבידואל. במקום להשתמש בגישה של top-down על מנת להסביר את הגורמים להזדהות האתנית של מזרחים, הרצאה זו מתמקדת במשמעות שהמתבגרים עצמם נותנים להזדהות שלהם. תוך התבססות על ראיונות עם 33 מתבגרים מזרחים מן המעמד הבינוני, מחקר זה חושף את קיומו של עולם משמעות מקומי בתוך מעמד הביניים בישראל, אשר בתוכו נתפסת הזהות המזרחית כמכילה תכונות חיוביות כגון אותנטיות ו'קוליות'. עולם משמעות זה מאפשר אפוא לזהות המזרחית לשפר את הביטחון העצמי והסטאטוס של המתבגרים בקרב חבריהם. באמצעות החשיפה של מרחבים אשר לא מצייתים להיגיון הליברלי, ואשר בהם הזהות הסטיגמטית איננה מהווה עול אלא דווקא משאב תרבותי יקר ערך המעניק שייכות ופריבילגיות חברתיות, הרצאה זו תורמת לספרות המחקרית שעוסקת באתניות,  בכך שהוא מצביע על כך שהזדהות אתנית איננה בהכרח אקט של כניעה או של התנגדות. 

images (1).jpeg

ד"ר גיא אבוטבול זלינגר הוא מרצה בכיר ודיקן קמפוס בני ברק במכללה למינהל. גיא סיים את לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטת ברנדייס בבוסטון ואת לימודי הפוסט דוקטורט באוניברסיטת תל אביב. תחומי מחקריו עוסקים באתניות במעמד הבינוני בישראל, בחוויותיהם של מתבגרים במשפחות מעורבות ובגבולות תרבותיים. ד"ר אבוטבול זלינגר קיבל מספר פרסי הצטיינות על הוראה מטעם המכללה למינהל. 

הקודש והחול: הארגון המנוגד של היחסים החברתיים על ידי אליטות ליברליות ומזרחים ממעמד הפועלים בישראל | שלמה פישר

הרצאה זו מבקשת להתמודד עם חידה סוציולוגית ישראלית: למה ליהודים מזרחים ממעמד הפועלים יש יחסים טובים ואמפתיים עם ערבים העובדים או לומדים איתם אך מצד שני הם מביעים עמדות אתנוצנטריות ימניות המתכחשות לזכויותיהם הפוליטיות והאזרחיות של בני קבוצה זו. הן סוציולוגים והן אקטיביסטים ליברלים מכירים ומתייחסים אל הפרדוקס הזה בתור אנומליה, אך לרוב הם לא מנסים להסביר אותו. בהרצאה זו אטען שהסיבה המרכזית לכך שאנומליה זו לא זכתה להסבר מספק היא שסוציולוגים פונקציונליסטים וביקורתיים כאחד נוטים להתייחס למזרחים בצורה מהותנית שלא מאפשרת בחינה דיפרנציאלית של התנהגותם בהקשרים שונים. ההרצאה מציעה שלמזרחים מסורתיים מהמעמד הנמוך יש קוסמולוגיה השונה בצורה רדיקאלית מזו של האליטות הליברליות, המניחה ארגון חברתי אוטופי בעל אופי טוטאלי, שבו כל הספרות החברתיות צריכות להיות מאורגנות על פי עקרונות זהים. הקוסמולוגיה המזרחית מסורתית לעומת זאת מניחה שקיים פער בין ספרות שונות של אינטראקציה חברתית אשר אינן מאורגנות על פי אותם עקרונות. פער זה מורגש במיוחד ביחס שבין ספירות ה"קודש" (פוליטיקה ומשפחה למשל) לבין ספירות ה"חול" (עבודה ולימודים למשל). כך, בספרת החול מתאפשרים יחסים של ידידות ואמפתיה עם ערבים במסגרת של עבודה או לימודים משותפים. לעומת זאת בספירות המקודשות של הפוליטיקה והמשפחה היחס לערבים מקבל ביטוי בהקשרים ריטואליים המדגישים מצבי "איווי" (subjunctive) אידיאליים של טוהר וניצחון יהודי.

שלמה-פישר-e1610439522704-150x150.jpg

ד"ר שלמה פישר. שלמה פישר לימד סוציולוגיה בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית עד פרישתו. תחומי המחקר של הם היחסים בין דת, פוליטיקה, מעמד וחינוך בישראל ובקהילה היהודית בצפון אמריקה.

בין הסובייקט הביקורתי לעצמי הממשי: מסע אוטואתנוגורפי מעבר למרחבי המזרחיות הביקורתית | מירב נקר סדי

תמונה מירב 4.jpg

הרצאה אוטואטנוגרפית זו מציגה בפני הקורא/ת מהלך משולש: ראשית, הוא מתאר ומנתח כיצד הנחות המוצא של השיח הסוציולוגי הביקורתי עשויות להביאו לכדי החמצת העושר והרב-ממדיות של הסוביקטיביות האתנית. שנית, הוא מביט על הכתיבה הפואטית ככלי רב עוצמה להנכחה של סוביקטיביות אתנית יומיומית ובלתי מתמיינת. שלישית, הוא משיב מבט אל השדה הסוציולוגי ומראה כיצד יש בכוחה של הכתיבה הפואטית לסייע בפרשנות של סוביקטיביות אנושית בכלל וסובייקטיביות אתנית בפרט. מהלך זה יתבסס על ניתוח אוטואתנוגרפי של מעבר מכתיבה אקדמית לכתיבה פואטית על מזרחיות ועל שוליות נשית.

מירב נקר סדי היא סוציולוגית וסופרת. מלמדת במכללת ברל ומכהנת שם כראש המרכז לחיים משותפים. פרסמה שלשה ספרי פרוזה. הראשון (אוקסנה) זיכה אותה בפרס ספיר לספרי ביכורים. השני (סמאדר) היה מועמד לפרס ספיר וזיכה אותה בפרס ראש הממשלה לסופרים עבריים, השלישי (זה לא קרה) היה גם הוא מועמד לפרס ספיר.

bottom of page