top of page

מושב הפוסטרים חוזר לכנס!

במושב יוצגו פוסטרים מחקריים

תחרות הפוסטר המצטיין - הפוסטר המצטיין ייבחר על ידי ועדת התחרות

מצורפות להלן הנחיות כלליות להכנת הפוסטר (ההנחיות יעודכנו לקראת הכנס):

Notes

מה בפוסטר?

​על הפוסטר לכלול את:

  • כותרת המחקר

  • שם החוקרים/ות

  • שם החוג והמוסד האקדמי/מקצועי שבמסגרתו מתבצע המחקר, לרבות לוגו

  • רקע תיאורטי קצר ושאלות המחקר.

  • שיטת המחקר,

  • ממצאים (ניתן להציג גם ממצאים ראשוניים בלבד) 

  • דיון בממצאים ומסקנות, במידה ואלו קיימים 

  • ניתן לשלב גם שאלות לדיון בעת הצגת הפוסטר וכן אתגרים הצפויים בהוצאת המחקר לפועל

קצר וקולע!

מומלץ מאוד להימנע מריבוי מלל. על הפוסטר להיכתב באופן ממצה מאוד. מומלץ גם לארגן את המידע באופן חזותי תוך שימוש באמצעים כגון תרשימים, גרפים, טבלאות וכ"ו. מומלץ אף לארגן את המידע באמצעות תבליטים (bullet points). 

Designing Together
Person holding a presentation

מה הלו"ז?

המציגים/ות מתבקשים/ות להגיע עם הפוסטר לפני תחילת הכנס, על מנת שנתלה אותו מבעוד מועד. ההתכנסות לכנס הנה בשעה 8:30. הצוות המארגן יעמוד לרשותכם החל מהשעה 8:00 על מנת לסייע בתליית הפוסטר.


הפוסטרים יוצגו במהלך כל היום. ההצגה הפורמלית של הפוסטרים תתקיים בין השעות 13:00 – 13:45. בזמן זה אנו מבקשים מכם לעמוד ליד הפוסטר על מנת להציגו ולענות על שאלות. 

Look does matter

מומלץ מאוד להימנע מגודל פונט קטן מידי. כדאי להגדיל את גודל הפונט כמה שיותר! 

יש להקפיד על הנראות של הפוסטר, בהתאם למקובל. לטיפים נוספים לעיצוב פוסטר לחצו כאן:

https://www.youtube.com/watch?v=YHTZKFd68CQ

Graphic Designing
bottom of page