top of page

כסף וכלכלה דיגיטלית

קהילת סוציולוגיה של הכלכלה

יו"ר: דני ממן

פרופ' דניאל ממן, המחלקה ולסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

s200_daniel.maman.jpg

יו"ר: להשלים

Picture1.png

השיח הפיננסי במרחב הפופולארי בשוק ההון: בין תקווה לבין חשש | שגית פסטמן

הדרכים שבהן היחיד מתבקש ואף נדרש לאמץ תכונות הקשורות לאחריות אישית וליוזמה על מנת לנהל סיכונים כלכליים לרווחתו ממשיכות להעסיק את תחום המחקר העוסק בפיננסליזציה של חיי היום יום. בהקשר הזה בעשור האחרון במיוחד חלה התרחבות דרמטית של מעגלי המשקיעים והסוחרים בשוק ההון בכל העולם וגם בישראל, ומחקרים קודמים הבהירו כי השיח הפיננסי המלווה את המרחב הזה הופך למשמעותי יותר ויותר בהפצת מודל של סובייקט פיננסי ראוי. הרצאתי תציג כיצד מעורבות פיננסית בשווקים מקודמת באופן מגוון באמצעות הצדקות רגשיות ומוסריות, שאינן קשורות במהודק להנחות של רציונליות מודעת לסיכון ומקסום תועלת בהתאם לאידיאולוגיה הניאו ליברלית. כך אדגים כיצד תהליכים של סובייקטיפיקציה פיננסית הופכים כיום למורכבים יותר ואולי אף לחתרניים יותר מכפי שהציגו מחקרים קודמים בתחום.

שגית פסטמן, תחום המחקר שלי עוסק בתרבות הפיננסית הפופולארית בארץ (מנחה: פרופ' גלית אילון). במסגרת עבודה שלי, אני מבקשת להדגים לראשונה בישראל תופעות ותהליכי מגדור במרחב זה, ומכאן לבחון את הנחות המוצא, הפרקטיקות,והחוויות המגדריות, כמו גם את יחסי הכוח המגדריים המעוצבים ומשועתקים דרכם. במהלך התואר השני שלי  בפסיכולוגיה חברתית כתבתי תיזה שעסקה ביזמות פוליטית בידי אנשים פרטיים ברשת (מנחה: פרופ' אורי שוורץ). התואר הראשון שלי הנו במדעי המדינה ותקשורת.

שגית פסטמן.jpg

הזר הדיגיטלי | נורית בירד-דוד ואסף דר

הקטגוריה החברתית של "הזר" היא מעמודי התווך של המחשבה הסוציולוגית והאנתרופולוגית, ואחת הסמנים החשובים של החברה המודרנית. לאור היכולות הטכנולוגיות של פלטפורמות דיגיטליות, מאמר זה מבקש לבחון מחדש את מידת ההתאמה של הקטגוריה החברתית המודרנית של הזר לעידן הדיגיטלי. אנו שואלים: האם לא הגיע הזמן לבחינה מחודשת של הדומיננטיות התרבותית של מושג הזר המודרני, לאור הצמיחה של אופנים חדשים של מפגשים חברתיים במרחב הוירטואלי, עם אנשים שאיתם אין לנו הכרות קודמת? האם ניתן לדבר על צמיחה של תפיסה תרבותית חדשה של מה שניתן לכנות "הזר הדיגיטלי", המתקיימת צד בצד, ביחסי גומלין או כחלופה לתפיסה התרבותית של הזר המודרני? כדי לנסות ולענות על שאלות אלה אנו מציעים במאמר זה בחינה אמפירית של ליבת התפיסה של הזר הדיגיטלי באמצעות ניתוח של דפוסי ותוכן אינטרקציות על גבי שתי פלטפורמות מסחר אינטרנטיות, אטסי ואייר. בי. אנד.בי. מטרת הניתוח האמפירי האיכותני שאנו מציעים,  היא לעמוד על המשמעות שמבנים שחקני שוק, במקרה זה קונים ומוכרים, למפגשים שלהם עם שותפי חליפין שאיתם אין להן הכרות קודמת, וששייכים למסגרות לאומיות, אתנו-תרבותיות, דתיות, ומשפטיות שונות מהם, ברמה שלא היתה מוכרת בחברה המודרנית.

פרופ' נורית בירד-דוד, החוג לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

פרופ' אסף דר הוא סוציולוג של עיסוקים ומקצועות וסוציולוג כלכלי העוסק בכלכלת הפלטפורמות הדיגיטליות ובהטמעתן בארגונים. הוא גם חוקר יחסים בין עובדים יהודים וערבים בארגוני עבודה בישראל. 

portrait-29.3.22-2-2048x1813.jpg
DSC_0456.jpg

ריאליזם ביקורתי וחומריות דיגיטלית: השלכות לכלכלה החדשה | אילן תלמוד

הטענה העיקרית במאמר היא, כי חומריות אינה בהכרח תכונה פיזית או מוחשית, אלא תכונה מומשגת ונתפסת. טענה אפיסטמית זו רלוונטית בעקר לניתוח הכלכלה הדיגיטלית. שחקנים רבים במרשתת יוצרים מארג חומרי, חברתי וכלכלי חדש, המבוסס על חומריות מומשגת. רוב המחקר על חומריות דיגיטלית מתמקד בפעילותיהן הפרפורמטיביות של ענקיות הטכנולוגיה. כנגד זאת, מחקר זה מתמקד ב"כלכלה מלמטה"; כיצד התכונות הדיגיטליות של החומריות המומשגת מאפשרות יצירת כלכלה "שיתופית" מבוזרת לכאורה, האפשרית רק בעולם הדיגיטלי. המאמר שופך אור – ממבטים של ריאליזם ביקורתי, תיאורית שחקן-רשת, ומהמטריאליזם הפרשני – כיצד חומרנות יוצרת מארג טכנולוגי כלכלי אלטרנטיבי של חליפין, תוך איפשור פרפורמטיביות גמישה אשר אינה נעדרת אילוצים חברתיים ופרדוקסים. תרומות: תיאורטית, הצוהר לחומריות הדיגיטלית הוא נדבך מרכזי להבנתה של הכלכלה הדיגיטלית החדשה. אמפירית, המאמר מפרש את המנגנונים הסוציוטכניים של מטבעות קריפטוגרפיים. שיטות המחקר: נטנוגרפיה, אתנוגרפיה מרובה אתרים, ונתונים משניים. הממצאים העיקריים: החומריות הדיגיטלית נשזרת בין הבניה חברתית, דימויי העתיד, אלגוריתמים מתוכנתים ודינמיים והכלכלה הפוליטית של קהילות קריפטוגרפיות. שיזור זה יוצר מתחים ודילמות חדשות.

ilan_t.jpg

פרופ' אילן תלמוד (PhD, Columbia, 1992), הוא חוקר רשתות חברתיות מקוונות ובלתי מקוונות, כלכלה דיגיטלית, מטבעות מוצפנים, יחסים בינארגוניים, בריאות דיגיטלית, אי וודאות וסוציולוגיה של ארגונים. ספרו האחרון (בשיתוף גוסטבו מש) הוא Wired Youth: The Social World of Adolescence in the Information Age, Routledge.

bottom of page