top of page

Acerca de

חברי/ות ועדת הכנס

דנה שי.jpeg

דנה שי

רכזת הכנס

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

אליאב גוטמן.jpg

אליאב גוטמן

מזכיר האגודה

התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה (STS), אוניברסיטת בר-אילן

image.jpg

יצחק ששון

יו"ר הכנס

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

Lev-headshot-4.jpg

לב גרינברג

נשיא האגודה

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מוטי גיגי.jpg

מוטי גיגי

המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר

לימור גבאי אגוזי.jpg

לימור גבאי-אגוזי

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

תמר ברקאי.jpg

תמר ברקאי

החוג ללימודים רב תחומיים, המכללה האקדמית תל חי

s200_yael.berda.jpg

יעל ברדה

יו"ר הכנס הקודם

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית

אסף לבנון.jpg

אסף לבנון

החוג לסוציולוגיה,

אוניברסיטת חיפה

מייסלון דלאשה.jpg

מייסלון דלאשה

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

gal_deutsch_edited_edited_edited.jpg

גל דויטש

נציגת הדוקטורנטים/ות

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

רפי גרוסגליק.jpg

רפי גרוסגליק

​המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

טליה שיף.png

טליה שיף

החוג ללימודי עבודה והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

רמי קפלן_edited_edited.jpg

רמי קפלן

החוג ללימודי עבודה והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

דן קוטליאר 2_edited.jpg

דן קוטליאר

החוג לסוציולוגיה,

אוניברסיטת חיפה

bottom of page