top of page

מושב הענקת פרס ע"ש מרי תותרי 2023

  • יו"ר מושב ויו"ר ועדת הפרס | פרופ' חנה הרצוג

  • על פועלה של מרי תותרי ז"ל | נציגת משפחת תותרי, ד"ר מנאל תותרי ג'ובראן

  • על תופעת השקיפות/התעלמות מקבוצות שונות במחקר, בעבודה, בפוליטיקה | פרופ' חנה הרצוג

  • הנימוקים לבחירת המאמר הזוכה | חברת ועדת הפרס, ד"ר מהא כרכבי-סבאח

  • הפוליטיקה של ההתגרות: ראבט נשי אסלאמי במסגד אלאקצא בירושלים | זוכת פרס תותרי לשנת 2023, ד"ר סלוא עלינאת-עאבד

  • הענקת הפרס לזוכה ע"י הנרי תותרי, בן זוגה של מרי תותרי ז"ל

 

חברי/ות ועדת הפרס: 

פרופ' חנה הרצוג (יו"ר הוועדה)

ד"ר מהא כרכבי סבאח

פרופ' סראב אבו רביעה קווידר

פרופ' אילן תלמוד

ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן (נציגת המשפחה)

מנאל תותרי ג'ובראן-17.jpg
Ilan_Talmud370.jpg
2019_05_13_205-scaled.jpg
2020_11_11_074 (1).jpg
חנה-scaled.jpg

הזוכה בפרס מרי תותרי לשנת 2023: הפוליטיקה של ההתגרות: ראבט נשי אסלאמי במסגד אלאקצא בירושלים | סלוא עלינאת-עאבד 

נימוקי הוועדה:
מחקר חדשני, המנתח את התׅצלוֹבֶת (intersectionality) בין מגדר, דת ולאום בהקשר של סכסוך לאומי מתמשך. נשים דתיות המשלבות בין הקניית ידע  דתי לנשים, לבין תפקידן כאמהות  ובו בזמן מבקשות להיות דאעיות - היינו נשים העוסקות בהפצת האיסלאם.  הנשים בפעילויותיהן  הופכות לסוכנות של שינוי פוליטי חברתי ודתי. בעשייתן הן מציעות פרשנות מחודשת של המונח הדתי רבאט - המחייב נוכחות וכוננות - ומעניקות לו משמעות חדשה. הן חותרות תחת הסמכות הגברית והדתית ובו בזמן מעניקות לפעילותן משמעות לאומית, דתית ומגדרית. הן מרחיבות בעשייתן את המושג מהו הפוליטי ואופניי הביטוי והעשייה הפוליטית. במאמר דיון מאלף המלמד על הנשים הן כסוכנות של שינוי חברתי דרך פרשנות מחדש של המושגים הדתיים המאפשרת לראות אותן כשחקניות אקטיביות ללא צורך בקבלת אישור של גברים או סמכות דתית שלא לדבר על הסמכות של השליטה של ישראל - העימות האקטיבי מול השוטרים של ישראל.  "הפוליטיקה של ההתגרות" שהן נוקטות משמשת בידיהן כלי יעיל במאבק הדתי-פוליטי להגנה ולשמירה של המסגד ובה בעת גם פוליטיקה זו משנה ומשפרת את מעמדן בחברתן.

ללא שם.png
bottom of page