top of page

מיני מליאה: המהפכה הלטוריאנית ש(עדיין) לא התרחשה
לזכרו של ברונו לטור (1947-2022)

ברונו לטור, מההוגים היותר יצירתיים, פורצי דרך, פרובוקטיביים ומעוררי השראה של העת העכשווית, נפטר בשמונה באוקטובר 2022. פטירתו של לטור הותירה אותנו עם טווח רחב ומאתגר של שאלות אונטולוגיות, אפיסטמולוגיות, מתודולוגיות ופוליטיות שאותן התמיד והיטיב לגלגל לפתחן של החשיבה החברתית והסוציולוגית. בעוד שחלק מהסוגיות הללו הפכו זה מכבר לגישות ותחומי ידע ממוסדים במדעי החברה ובסוציולוגיה - כדוגמת ANT ו- STS, נדמה כי ה"סוציולוגיה הסטנדרטית" – כפי שכונתה בפי לטור - טרם התמודדה בכובד הראש הנדרש עם קריאת התגר שהוא הפנה כלפיה ביחס להנחות היסוד, מושאי ואופני החקירה ודרכי ההסבר שלה. במלים אחרות, יחסי הגומלין בין לטור והסוציולוגיה נותרו an unfinished business. הבנה זאת עוברת כחוט השני בשלוש ההרצאות שבדיון זה. ענת לייבלר תציג את הביקורת של לטור על הסוציולוגיה ותדון במשמעות שלה ביחס לתיאוריה ולמחקר סוציולוגיים; יובל יונאי יעמוד על הביקורות על לטור ועל קשיי ההתקבלות שלו לזרם המרכזי בסוציולוגיה, תוך התבוננות בהשפעה של לטור על מחקריו בתחומים של מחשבה כלכלית ומיניות; וטליה פריד תדון בגישות מחקריות פמיניסטיות שפותחו ב- STS (מדע טכנולוגיה וחברה) בדיאלוג עם לטור. 

יו"ר: תמר ברקאי

ד"ר תמר ברקאי, החוג ללימודים רב תחומיים, המכללה האקדמית תל חי. חברת סגל וראש התכנית לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בחוג ללימודים רב תחומיים, המכללה האקדמית תל חי. במחקריה היא בוחנת את ההשלכות של ההתעצמות החברתית והפוליטית של שחקנים כלכליים על תנאי ואיכות החיים של עובדות/ים. מחקרה העכשווי (עם פרופ' הילה שמיר) עוסק במאבק בסחר בבני אדם בשרשראות אספקה ואתגר המשילות של שוקי עבודה בכלכלה הגלובלית.

תמר ברקאי.jpg

מה בין סוציולוגיה, דלעת ו-Flat-earthers? | ענת לייבלר

ברונו לטור, אחד מהאבות המייסדים של תחום הידע לימודי מדע (Science Studies) או לימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (STS), נהג אמנם להציג את עצמו כסוציולוג, בנוסף להיותו פילוסוף ואנתרופולוג, אבל ברבים מכתביו עד סוף שנות התשעים הוא עסק בפירוק יסודות המחשבה הסוציולוגית, בעיקר על מחויבותה לתפיסות סטרוקטורליסטיות ולתאוריה של מאקרו. לביקורת היו שותפים סוציולוגים נוספים כמו קארין קנור סטינה, מייקל לינץ, מישל קאלון ואחרים. בספרו We Have Never Been Modern (1995) הוא מטיל זרקור על ספרם של שייפין ושייפר, העוסק במחלוקת שנתגלעה באמצע המאה ה 17 בין בויל, המדען הניסויי הראשון, והובס, הפילוסוף הפוליטי אשר ניסח את רעיון המדינה והריבונות. לטור מהלל את הספר ביכולתו להצביע על הרגע שבו נוצר אחד מהעקרונות המכוננים של המודרניות - הפיצול בין קטגוריות והפיכתן לצמדים בינאריים כמו אובייקטיבי וסובייקטיבי; טבע וחברה; דברים ובני אנוש; מדע ופוליטיקה; עובדה ודעה. הטענה אודות פיצול הקטגוריות, הפבריקציה שלהן לקטגוריות בינאריות, ופעולת הטיהור שהן עוברות לשם ביסוסן והפצתן, מופנית גם כלפי הסוציולוגיה המכוננת על ידי החלוקה בין מיקרו ומאקרו. במונח פבריקציה לטור מתייחס אל תהליך יצירת הקטגוריות - הן מיוצרות באופן מלאכותי במעבדה, אינן טבעיות או מתקיימות כשלעצמן. כשם שבד נארג באמצעות חוטי שתי וערב, עד אשר מתקבלת יריעה חלקה שאינה מעידה על תהליך יצירתה, כך גם קטגוריות אלה. תהליך יצירתן הופך לבלתי נראה.  בביקורתו לטור מתמקד במושגים סוציולוגיים בסיסיים כמו עוצמה, כוח, מדינה, מעמד, אומה, מוסדות פוליטיים, הקשר חברתי ואינטרס של יחידים או קבוצות, כמשתנים שמסבירים תופעות. בקריאת התגר שלו הוא מציע לבחון אותם כתוצאה של יישוב מחלוקת או ייצוב של רשת ולא כגורם שמגדיר אותם; הוא מציע להפך בין המשתנה התלוי (explanandum) לבלתי תלוי (explanans).

דר ענת לייבלר (1).jpg

ד"ר ענת לייבלר, התכנית ללימודי מדע טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר אילן. חברת סגל בכיר בתוכנית ללימודי מדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן. פרסומיה עוסקים בהיסטוריה של סטטיסטיקה לאומית, ניהול אוכלוסין ותיעוד אזרחים, וכן בסטנדרטיזציה וגלובליזציה של סטטיסטיקה כלכלית החל מראשית המאה העשרים כאמצעי של משילות כלכלית. בימים אלו היא מסיימת את עריכת תרגום הספר 'מעולם לא היינו מודרניים' בהוצאת שלם.

מי מעצב כלכלות וזהויות מיניות - איך לטור (לא) חושב על כוח וסיבתיות? | יובל יונאי

ברונו לטור נסוג מהסכמתו להצטרף למכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון לאחר שכמה מגדולי המתמטיקאים והפיזיקאים במכון מכובד זה איימו להתפטר אם "אויב המדע" כמו לטור יתקבל למכון. מצד שני, חוקרים ביקורתיים מהשמאל ראו בלטור הוגה שמספק הצדקות לבעלי הכוח המדעי וטענו שהתיאוריה שלו אינה מאפשרת להמשיג יחסי כוח. בספרו "לפתוח את תיבת פנדורה" לטור מספר על התחושה שהוא נלכד באש הצולבת של "אויבי המדע" ו"מגיני המדע" במלחמות המדע המפורסמות של שנות ה-80 וה-90. בהרצאה שלי אעמוד על הסיבות מאחורי ההאשמות המנוגדות כנגד הגישה של לטור על-ידי הצגת הרלבנטיות שלו למחקר שלי על מחשבה כלכלית ועל מיניות. המחקר שלי על הכלכלנות הונע על-ידי רצון להוכיח, שמדע הכלכלה צמח והתחזק בשל השירות שהוא נתן למעמד השולט, אך החשיבה של לטור עזרה לי להבין שכיוון זה לא עוזר להבין את ההיסטוריה של החשיבה הכלכלית ואת הפרקטיקה של מחקר כלכלני בימינו. למחקר על מיניות הגעתי כבר מצויד בתובנות לטוריאניות שעזרו לי לאמץ בקלות את התיאוריה הקווירית ולהשתמש בה כדי לעמוד על הכשלים של המחקר הלהט"בי שראה בתיאוריה הקווירית מזימה כנגד התארגנות סביב זהויות מיניות ומגדריות ברורות. בשני התחומים, הסירוב הטמון בגישה הלטוריאנית לקבל הנחות מסוימות כנתונות הוא המפתח להבין הן את הרדיקליות המהותית של גישתו והן את הקושי להפוך אותו לפרדיגמה מרכזית במדעי החברה. 

yuval_n.jpg

פרופ' יובל יונאי, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה. מתמחה בסוציולוגיה של ידע כלכלי, בחקר התרבות, ביחסי פלסטינים-יהודים, בלימודים הומולסביים ובמיניות. בשנים האחרונות הוא כותב על ההיסטוריה הקווירית של ישראל על סמך ראיונות עומק עם הומואים ועם סטרייטים שהכירו קווירים בשנים שקדמו ל"מהפכה הלהט"בית" בישראל.

מה עושות עם לטור? | טליה פריד

ד"ר טליה פריד, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב. בוגרת התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט שלה, "'זה לא סתם זבל – אלא פסולת': היבטים חברתיים, היסטוריים ואפיסטמיים של הטיפול בפסולת עירונית מוצקה בישראל" זכתה בפרס מקס גלקמן של האגודה הישראלית לאנתרופולוגיה (2022).

Talia Fried.jpg
bottom of page