top of page

מיני מליאה: דיון פתוח על ארגונים ושווקים בעידן מהפכת המידע והמחשוב

בעשורים האחרונים יותר ויותר מהיחסים החברתיים והכלכליים שלנו מתווכחים על ידי מחשבים, רשתות מידע עצומות, ואלגוריתמים מתמטיים. לשינויים הללו יש השפעה עמוקה על תהליכי חליפין כלכליים וחברתיים, טבעה של עבודה וארגונה בתוך ומחוץ לארגונים פורמליים, מבנה הכלכלה העולמית ועוד. השינויים הטכנולוגים והמפכה החברתית שהם מניעים מערערים את הנחות היסוד שלנו על טבעם של ארגונים ושווקים. לסוציולוגים תפקיד חשוב בהבנת התהליכים הללו, וכיצד הם יכולים להוביל ליצירת הזדמנויות חדשות ושגשוג, במקום העמקת אי השוויון והקיטוב החברתי. למרות זאת, סוציולוגים בישראל רק כעת מתחילים להתמודד עם האתגרים התיאורטיים ומתודולוגים שהעידן החדש הזה מעמיד בפנינו. מיני מליאה זו מבקשת לקדם את העיסוק של סוציולוגים בישראל בתפקידם של ממשקים ממוחשבים ואלגוריתמים בעיצוב הכלכלה וארגונים בישראל ובעולם. לשם כך כינסנו שלושה חוקרים.ות מובילים בתחומם, שיקיימו דיון פתוח על כיצד ניתן לחקור שינויים בעולם דינאמי ובלתי צפוי. הדיון יתמקד בשאלות המפתח העומדות לפתחם של סוציולוגים בהבנת ההשפעה של המהפכה הדיגיטלית והחישובית ובדרכים לחקור תהליכים מורכבים אלו. במסגרת המושב יינתן מקום נרחב לשאלות מהקהל.

יו"ר: ארז אהרון מרנץ

ד"ר ארז אהרון מרנץ, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.

ארז מרנץ.webp

איסוף נתונים אונליין: הזדמנויות ואתגרים | מירב שהם

הרצאתה של ד"ר שהם תתרכז בחשיבות של ניסויים און-ליין וההזדמנויות והאתגרים שהם מציעים לחוקרים חברה דיגיטאלית. האינטרנט מציע עושר עצום של מידע ונתונים המהווים הזדמנות מדהימה לבחון ולבסס תובנות על התנהגות אנושית. אבל בלי התערבות מבוקרת של חוקרים, לא נוכל להבין לעומק את הסיבות והתוצאות של תהליכים חברתיים מורכבים.

ד"ר מירב שהם, החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב. ד"ר שהם חברת סגל בתחום השיווק, בדגש על התנהגות צרכנים ופסיכולוגיה התנהגותית באינטרנט. מחקריה עוסקים בהתנהגות צרכנים בסביבות דיגיטליות ותקשורת פה לאוזן מקוונת ועושים שימוש בניסויים מקוונים וניסויים בשטח. 

Website picture.jpg

בין שווקים לארגונים: תשתיות טכנולוגיות של שליטה ומעקב בפלטפורמות מקוונות | אסף דר

הרצאתו של פרופ' דר תתמקד בתשתית החברתית של שווקים מקוונים וכיצד האלגוריתמים המנהלים פלטפורמות מסחר מקוון, משלבים בתוכם צורות היברידיות של מעקב ושליטה הנשענות על יכולות טכנולוגיות חדשות, והשואבות הן מעולם ארגוני העבודה והן מעולם השווקים הכלכליים. במיוחד הוא ידון באופן בו קונים ומוכרים משתמשים לעיתים בכלי המעקב והשליטה החדשים במסחר מקוון, כמשאב בניהול יחסי השוק ביניהם.

פרופ' אסף דר, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה. פרופ’ דר הוא אתנוגרף ארגוני  ועיסוקי. עבודתו מתמקדת ביחסי הגומלין של טכנולוגיה וארגון העבודה, כוחן של פרופסיות, ותהליכי חליפין בשווקים כלכליים מנקודת מבט עיסוקית. בנוסף, הוא חוקר יחסים בין עובדים יהודים ופלסטינים בארגוני עבודה בישראל. 

פרופ_אסף_דר_-_ראש_החוג_לסוציולוגיה_באוניברסיטת_חיפה_-_קרדיט_-_דר_אורנה_אליגון_stvsl6.jpg

הבטחות ומציאות: כיצד כלכלת ההמונים הדיגיטאלית מעודדים אי שוויון ופופוליזם | רועי דודזון

הרצאתו של פרופ' דודזון תתמקד באופנים בהם פלטפורמות פועלות והשפעותיהן הכלכליות והפוליטיות. המפעילים של מנגנונים מקוונים מבוססי המונים דוגמת מימון המון ומיקור המון והמשתמשים במנגנונים אלו נוטים להדגיש את הפוטנציאל שלהם לדמוקרטיזציה ושוויון כלכלי-חברתי. אולם, מנגנונים אלו משקפים אי-שוויון יותר מאשר הם מצמצמים אותו ומעודדים פוליטיקה פופוליסטית, שחותרת תחת עקרונות דמוקרטיים.

פרופסור רועי דודזון, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה. פרופסור דודזון בוחן את האופנים בהם ארגונים ויחידים עושים שימוש בטכנולוגיות. מחקריו מתמקדים באופן בו שווקים אינטרנטיים ופלטפורמות משפיעות על אי שוויון, תהליכים אורבניים, ועיצוב השיח הציבורי. בנוסף, הוא חוקר כיצד טכנולוגיות AI משפיעות על תקשורת בין אישית. 

Davidson.jpg
bottom of page